Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία αναθεώρηση: 1η Μαρτίου 2023

Η Herbalife και οι θυγατρικές και συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ("εμείς", "εμάς" ή "μας") σέβονται τις ανησυχίες σας σχετικά με την προστασία του απορρήτου. Με την παρούσα Πολιτική απορρήτου ενημερώνεστε σε μορφή συχνών ερωτήσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Herbalife χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτά. Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@herbalife.com.

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα πολιτική ισχύει μόνο για τους ιστοτόπους και τις εφαρμογές της Herbalife ("Iστότοποι") που περιέχουν έναν σύνδεσμο προς την παρούσα πολιτική.

Μπορείτε να προσδιορίσετε το άτομο της Herbalife που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας, χρησιμοποιώντας τον πίνακα στο τέλος της παρούσας πολιτικής με βάση τη χώρα διαμονής σας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα προϊόντα της Herbalife πωλούνται αποκλειστικά μέσω των Ανεξάρτητων μελών μας ("μέλη"), τα οποία είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων που τους παρέχετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους για να κατανοήσετε τις πρακτικές δεδομένων που ακολουθούν.

Συχνές ερωτήσεις

 • Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά στοιχεία η Herbalife;
 • Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγει η Herbalife;
 • Πώς αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;
 • Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;
 • Με ποιον μοιράζεται τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;
 • Πώς μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;
 • Ποια είναι η δέσμευση της Herbalife για το απόρρητο των παιδιών;
 • Τι είναι τα cookies;
 • Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία;
 • Τι γίνεται με την ασφάλεια δεδομένων;
 • Μπορεί η Herbalife να αλλάξει αυτήν την πολιτική;
 • Τι γίνεται με τους συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων;
 • Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το άτομο της Herbalife που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων μου;

Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά στοιχεία η Herbalife;

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε συμβατική σχέση μαζί σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας, την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, αλλά και για τη διαχείριση της σχέσης μας, και συγκεκριμένα:

 • για την προετοιμασία και τη σύναψη ενός συμφωνητικού μέλους μαζί σας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης,
 • για την εκτέλεση του συμφωνητικού μέλους, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των κερδών σας και των κερδών άλλων μελών, της επίλυσης των ερωτημάτων σας και της διατήρησης και παροχής πληροφοριών σχετικά με την κατάταξή σας στο δίκτυο αναδόχων και υφιστάμενων μελών (π.χ. αναφορές κατάταξης),
 • για την επεξεργασία παραγγελιών προϊόντων και τη διαχείριση δραστηριοτήτων λογιστικής, τιμολόγησης και είσπραξης,
 • για την παράδοση και την επιστροφή προϊόντων, για τη διαχείριση συμβάσεων και εγγυήσεων, καθώς και
 • για σκοπούς πληρωμής.

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά στοιχεία σας για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, και συγκεκριμένα:

 • για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, 
 • για ενέργειες ανάκλησης προϊόντων, και
 • για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα παροχής πληροφοριών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις δικαστικές αρχές.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στους Ιστοτόπους για τους ακόλουθους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς: 

 • για τη δημιουργία και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας (π.χ. του λογαριασμού σας στο MyHerbalife),
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε εσάς πληροφοριών συναλλαγών σχετικά με τις δυνατότητες, την ασφάλεια και τις βελτιώσεις του λογαριασμού σας,
 • για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για την προστασία της ακεραιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών μας,
 • για τη συντήρηση των ιστοτόπων και των ψηφιακών πλατφορμών μας,
 • για την εκτέλεση τεχνικών δραστηριοτήτων αντιμετώπισης προβλημάτων, δραστηριοτήτων ασφάλειας δεδομένων και σχετικών εκθέσεων και αναλύσεων,
 • για την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιχειρηματικής διαχείρισης των μελών και την παροχή στα μέλη εργαλείων για τη διαχείριση της ανεξάρτητης επιχείρησής τους,
 • για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, αναφορές κατάταξης, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, καθώς και για την επίτευξη στόχων, κοινοποιώντας προσωπικά στοιχεία που αποκτούμε σχετικά με εσάς και τους πελάτες σας σε επιλεγμένα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μελών του δικτύου των αναδόχων σας,
 • για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης των Ιστοτόπων μας, καθιστώντας τους πιο προσβάσιμους και φιλικούς προς τον χρήστη, καθώς και να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο σχετικό περιεχόμενο για εσάς,
 • για τη διαχείριση και τη βελτίωση του προγράμματος επιβράβευσης μελών μας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της πρόβλεψης της καταλληλότητας και της επανεκπαίδευσης για προμήθειες, μπόνους ή εκπτώσεις που σχετίζονται με την κατάσταση σύμφωνα με μοντέλα ανάλυσης εκπαίδευσης και πρόγνωσης βάσει αλγορίθμων. Καμία απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά τα υποκείμενα των δεδομένων δεν βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
 • για την παροχή δημόσιας αναγνώρισης, βραβείων ή/και εορτασμών για επιτεύγματα ή/και εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχέδιο πωλήσεων και μάρκετινγκ της Herbalife, συμπεριλαμβανομένων μέσω, μεταξύ άλλων καναλιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των Ιστοτόπων μας ή σε λειτουργίες και εκδηλώσεις της Εταιρείας,
 • για την παροχή συστάσεων προϊόντων στα μέλη·βάσει αλγορίθμων, 
 • για την επίλυση καταγγελιών των μελών, την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή υποστήριξης πελατών και την επεξεργασία αξιώσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • για τη λειτουργία, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των Ιστοτόπων, της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της ενίσχυσης, βελτίωσης, της ανάλυσης και της ανάλυσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, της διαχείρισης των επικοινωνιών μας, της ανάλυσης της βάσης πελατών και των Ιστοτόπων μας, και της εκτέλεσης αναλύσεων δεδομένων),
 • για την εκτέλεση έρευνας αγοράς και άλλων ερευνών, τη διαφήμιση και την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων και του μάρκετινγκ της εταιρείας μας,
 • για τη διεξαγωγή αναφορών και αναλύσεων πληροφοριών, την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών προγραμμάτων της Herbalife, την ανάλυση και την αναφορά της δραστηριότητας των μελών και των προοπτικών μας, καθώς και για την υποστήριξη της ανάπτυξης της εταιρείας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της,
 • για την εκτέλεση δραστηριοτήτων επαλήθευσης ταυτότητας, διαχείρισης εγγραφών και υποβολής αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης λογαριασμών ή προφίλ Herbalife που σχετίζονται με το ίδιο μέλος,
 • για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας των Ιστοτόπων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και την αποτροπή και την πρόληψη κακής χρήσης,
 • για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων διαχείρισης απειλών και τη σχετική παρακολούθηση και υποβολή αναφορών και αναλύσεων για τον εντοπισμό και την αποτροπή απειλών για τα δίκτυα, τα συστήματα, τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων της Herbalife,
 • για την τήρηση αρχείων της επιχείρισης και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων τεχνολογίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης δεδομένων,
 • για την άσκηση των δικαιωμάτων και των ένδικων μέσων μας και την υπεράσπιση της εταιρείας μας έναντι νομικών αξιώσεων,
 • για την προστασία από, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, αξιώσεων και άλλων ευθυνών,
 • για την προστασία των συμφερόντων της Herbalife όσον αφορά το σχέδιο μάρκετινγκ, τις διαδικασίες που σχετίζονται με το απόθεμα και τα μπόνους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των πωλήσεων, για παράδειγμα, επικοινωνώντας με περιορισμένο αριθμό πελατών λιανικής των μελών για την επιβεβαίωση της πώλησης,
 • για την επιβολή των Όρων χρήσης μας, των κανόνων των μελών και των δικαιωμάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της διερεύνησης παραπόνων και άλλων ερωτημάτων, και
 • για να σας παρέχουμε πληροφορίες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις και ειδικές προσφορές μας, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για αυτούς τους σκοπούς, επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον όσον αφορά τη λειτουργία της επιχείρησής μας και την παροχή υπηρεσιών στα μέλη μας και στους πελάτες τους.  Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα που επιδιώκουμε εξισορροπούνται με τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, τα οποία θα χαρούμε να σας εξηγήσουμε κατόπιν αιτήματος. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες χρήσεις των προσωπικών στοιχείων σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε αποκλειστικές υπηρεσίες, όπως είναι η λήψη πακέτων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις κυκλοφορίες, τις προσφορές και τις προωθητικές μας ενέργειες,
 • για να σας παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με ένα μέλος της Herbalife για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αγοράς προϊόντων της Herbalife από αυτό ή για μια παρουσίαση της ιδιότητάς σας ως μέλος,
 • για να μπορείτε να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, έρευνες και προκλήσεις, 
 • για τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας σε σχέση με το μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών της Herbalife, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και
 • για τη χρήση ορισμένων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας στην παρακάτω διεύθυνση email, επιλέγοντας να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση μέσω email ή SMS, ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όπως ορίζεται παρακάτω. Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία με άλλους τρόπους για τους οποίους παρέχουμε ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής. 

Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγει η Herbalife;

Λαμβάνουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών στοιχείων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση email σας.
 • Περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες και σχετίζεται με προτιμήσεις προϊόντων, σχόλια, ερωτήσεις και απαντήσεις.
 • Αν είστε μέλος, θα λάβουμε επίσης την επωνυμία της εταιρείας σας (αν υπάρχει), τη χώρα, την τοποθεσία εργασίας, τα στοιχεία χρέωσης και πληρωμής σας, καθώς και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ως μέλος της Herbalife, καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να παρέχετε, όπως μέσω της λειτουργίας "Επικοινωνία" ή άλλων μορφών που διατίθενται στους Ιστοτόπους μας.

Αν και τα προσωπικά στοιχεία που επιλέγετε να μας παρέχετε είναι εθελοντικά, ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή του σχετικού προϊόντος ή υπηρεσίας σε εσάς. Αν επιλέξετε να μην παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητά μας να σας παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Επιπλέον, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε απευθείας σε εμάς θα είναι προφανή από το πλαίσιο στο οποίο τα παρέχετε. Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε μια φόρμα για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Herbalife ή την ιδιότητα μέλους της Herbalife, για να επικοινωνήσετε με ένα μέλος ή για να συμμετάσχετε σε μια πρόκληση ή κλήρωση, θα παρέχετε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από τη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε οικειοθελώς πληροφορίες υγείας και ευεξίας, συμπεριλαμβανομένων φυσικών χαρακτηριστικών ή περιγραφών, καθώς και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το σώμα, τη διατροφή, τις δραστηριότητες ή τη φυσιολογία σας, ως απάντηση σε ένα ερωτηματολόγιο προφίλ ευεξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες και επιλογές σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας, αν απαιτείται. Αν εγγραφείτε σε μια λειτουργία στους Ιστοτόπους μας, θα παρέχετε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στη λειτουργία. Κάθε φόρμα στους Ιστοτόπους μας διαφέρει όσον αφορά τα στοιχεία που απαιτούνται και συλλέγονται . Οι απαιτούμενες πληροφορίες υποδεικνύονται με έναν αστερίσκο (*) στη φόρμα. Μπορείτε να επιλέξετε να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες στα πεδία που δεν είναι υποχρεωτικά. Συλλέγουμε επίσης τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, όπως αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς. 

Για τα εγγεγραμμένα μέλη, η Herbalife συλλέγει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που αγοράζετε online, στατιστικά στοιχεία όγκου και πωλήσεων, προμήθειες, μπόνους ή εκπτώσεις, επίπεδο, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και τραπεζικά στοιχεία του μέλους, στον βαθμό που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις οι οποίες σχετίζονται με τη φορολογία και τη λογιστική, καθώς και πληροφορίες που αποστέλλονται οικειοθελώς από μέλη στους Ιστοτόπους, όπως είναι οι υποψήφιοι πελάτες και οι προσπάθειές τους αναφορικά με το μάρκετινγκ. 

Ενδέχεται να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς από δημόσιες και εμπορικά διαθέσιμες πηγές και άλλα τρίτα μέρη. Αν έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων, όπως το Facebook, το Google ή το Twitter μέσω των Ιστοτόπων, για να συνδεθείτε στους Ιστοτόπους ή για να κοινοποιήσετε πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία σας στους Ιστοτόπους σε άλλους, συλλέγουμε πληροφορίες από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων.

Μέρους του περιεχομένου ή της λειτουργικότητας των Ιστοτόπων παρέχεται από τρίτα μέρη, όπως είναι οι προσθήκες στο Facebook και στο Twitter. Αυτά τα τρίτα μέρη λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας, καθώς και μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών (ανατρέξτε στην ενότητα για τα cookies παρακάτω). Συμβουλευτείτε τους ιστοτόπους αυτών των τρίτων μερών για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα

Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Ιστοτόπους χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Ωστόσο, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες μέσω των Ιστοτόπων, όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης στον ιστό, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τις προτιμήσεις γλώσσας, τις διευθύνσεις URL αναφοράς, τα δεδομένα περιήγησης, καθώς και τις ημερομηνίες και ώρες των επισκέψεων στους ιστοτόπους. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε μια σύνδεση και να εμφανίζουμε τους Ιστοτόπους μας, να κατανοούμε την περιήγησή σας στους Ιστοτόπους και να καταγράφουμε τις επιλογές που έχετε πραγματοποιήσει. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά μπορεί να μας φανούν χρήσιμες για σκοπούς μάρκετινγκ και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος

Στον Ιστότοπό μας λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες, προκειμένου να σας παρέχουμε διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να δείτε τις διαφημίσεις μας σε άλλους ιστοτόπους, επειδή χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημίσεων τρίτων. Μέσω αυτών των υπηρεσιών διαφήμισης, μπορούμε να στοχεύσουμε τα μηνύματά μας σε χρήστες που εξετάζουν δημογραφικά δεδομένα, τα τεκμαιρόμενα ενδιαφέροντα των χρηστών και το ευρύτερο πλαίσιο της περιήγησης. Αυτές οι υπηρεσίες παρακολουθούν τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες στην πάροδο του χρόνου και σε πολλούς ιστοτόπους και εφαρμογές, συλλέγοντας πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως μέσω της χρήσης cookies, αρχείων καταγραφής διακομιστή ιστού, προειδοποιητικών σημάτων web και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Οι υπηρεσίες διαφήμισης χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να σας προβάλλουν διαφημίσεις που ενδέχεται να έχουν προσαρμοστεί στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας. Στις πληροφορίες που μπορεί να συλλέγονται από τις υπηρεσίες διαφήμισης περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστοτόπους που προβάλλουν διαφημίσεις, όπως είναι οι σελίδες ή οι διαφημίσεις που βλέπετε, καθώς και οι ενέργειες που κάνετε στους ιστοτόπους ή στις εφαρμογές. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται τόσο στους Ιστοτόπους μας όσο και σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων που συμμετέχουν σε αυτές τις υπηρεσίες διαφήμισης. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μάρκετινγκ που καταβάλλουμε.

Υπηρεσίες ανάλυσης στοιχείων τρίτων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες ανάλυσης τρίτων στους Ιστοτόπους μας. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των Ιστοτόπων ενδέχεται να αποκαλυφθούν ή να συλλεχθούν απευθείας από αυτές τις υπηρεσίες.

Πώς αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;

Η Herbalife αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία σας σε ένα κεντρικό αποθετήριο μαζί με άλλες πληροφορίες που μπορεί να έχουμε για εσάς, αν υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αποφεύγουμε τις διπλότυπες εγγραφές, να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους πόρους πληροφοριών μας και να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τις επιλογές σας.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;

Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σας καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας, συν ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περίοδο παραγραφής, εκτός αν απαιτείται μικρότερο χρονικό διάστημα διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με ποιον μοιράζεται τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;

Κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία που λαμβάνουμε για εσάς και τους πελάτες σας:

 • στις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας, καθώς και στους διανομείς, τους αντιπροσώπους και τους κατόχους άδειας χρήσης οποιασδήποτε από αυτές τις οντότητες,
 • σε παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό της Herbalife, για παράδειγμα, εταιρείες που μας βοηθούν να αναπτύξουμε τον ιστότοπό μας και να τον διατηρούμε ασφαλή, καθώς και εταιρείες που μας βοηθούν να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων και να κάνουμε τις διαφημίσεις μας πιο σχετικές, μεταξύ άλλων μέσω αναλύσεων βάσει αλγορίθμων,
 • σε άλλες εταιρείες με τις οποίες η Herbalife έχει οργανώσει άμεσα ή έμμεσα υπηρεσίες προς όφελός σας, για παράδειγμα, διεκπεραίωση παραγγελιών, παράδοση πακέτων, λειτουργίες διαχείρισης email, επεξεργασία πληρωμών με πιστωτικές κάρτες και εξυπηρέτηση πελατών, 
 • σε επιλεγμένα μέλη της Herbalife, συμπεριλαμβανομένων των μελών δικτύου αναδόχων σας στη Herbalife, με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη των μελών στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Herbalife, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, αναφορές κατάταξης, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, καθώς και για την επίτευξη στόχων, καθώς και την επίτευξη στόχων και τη χρήση σε εργαλεία και πλατφόρμες μάρκετινγκ, και
 • σε άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τη νόμο, ή για σκοπούς συμμόρφωσης με κλήτευση, νομικές διαδικασίες ή παρόμοιες νομικές ή δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης σε εξουσιοδοτημένους τρίτους ελεγκτές ή κυβερνητικές αρχές, ή για τη διερεύνηση ή την πρόληψη απάτης.

Οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους παρόχους υπηρεσιών μας εδρεύουν στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η Herbalife χρησιμοποιεί τοπικούς παρόχους υπηρεσιών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μέσω σύμβασης να επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία μόνο για λογαριασμό μας και να εφαρμόζουν μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων. 

Επιπλέον, έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιούμε προσωπικά στοιχεία σας (α), εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή τις νομικές διαδικασίες, π.χ. λόγω δικαστικής εντολής ή αιτήματος από κάποια υπηρεσία επιβολής του νόμου, (β) όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας, (γ) σε σχέση με μια έρευνα για εικαζόμενη ή πραγματική απάτη ή άλλη παράνομη δραστηριότητα και (δ) σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αναδιοργάνωσης, διάλυσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης, εξαγοράς ή πτώχευσης).

Πώς μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία η Herbalife;

Η Herbalife έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Επιπλέον, τα μέλη του δικτύου αναδόχων σας ενδέχεται να εδρεύουν στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς σε αποδέκτες σε διαφορετικές χώρες από τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τα προσωπικά στοιχεία. Όταν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε αποδέκτες που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες (όπως στις ΗΠΑ), θα προστατεύουμε τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Θα συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις παρέχοντας επαρκή προστασία για τη μεταφορά προσωπικών στοιχείων σε αποδέκτες δεδομένων σε χώρες εκτός της δικαιοδοσίας σας. Στο βαθμό που οι εν λόγω αποδέκτες των δεδομένων βρίσκονται σε χώρες που δεν έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλο σχετικό φορέα ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, εξασφαλίσαμε κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες που αποσκοπούν στη διασφάλιση αυτού του επιπέδου προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψη συμφωνιών για τη μεταφορά δεδομένων (όπως Τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ) με τους αποδέκτες των δεδομένων. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των ασφαλιστικών δικλείδων που έχουμε θέσει σε εφαρμογή, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ποια είναι η δέσμευση της Herbalife για το απόρρητο των παιδιών;

Οι Ιστότοποι προορίζονται για το γενικό κοινό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Herbalife μπορεί να συλλέγει προσωπικά στοιχεία από ανηλίκους. Η Herbalife λαμβάνει τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του ανηλίκου, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή διαδίδουμε προσωπικά στοιχεία εν γνώσει μας από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία για την επαλήθευση της ηλικίας.

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι μια συμβολοσειρά πληροφοριών αποτελούμενη αποκλειστικά από κείμενο που μεταφέρει ένας ιστότοπος στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και που επιτρέπει στον ιστότοπο να σας θυμάται. Τα cookies μπορούν να βοηθήσουν έναν ιστότοπο στην οργάνωση του περιεχομένου του, για να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα σε αυτά που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Ορισμένα cookies ενδέχεται να μας επιτρέπουν να επαναλαμβάνουμε και να αναπαράγουμε ξανά τις περιόδους χρήσης των χρηστών στους Ιστοτόπους μας.

Τα cookies συνήθως περιέχουν το όνομα του τομέα από τον οποίο προέρχεται το cookie, τη "διάρκεια ζωής" του cookie και μια τιμή, η οποία συνήθως είναι ένας μοναδικός τυχαίος αριθμός. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies https://www.herbalife.gr/footer-pages/cookie-policy/.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία;

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε διάφορα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού ή αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας (συμπεριλαμβανομένης της ένστασης για δραστηριότητες άμεσης διαφήμισης και δημιουργίας προφίλ), φορητότητας των προσωπικών στοιχείων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας και διαγραφής των προσωπικών στοιχείων σας σε ορισμένες περιπτώσεις ("δικαίωμα στη λήθη"). Στις περιπτώσεις που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 

Ορισμένοι από τους Ιστοτόπους μας σάς επιτρέπουν να ελέγχετε και να ενημερώνετε τα προσωπικά στοιχεία σας ή να ακυρώνετε την ιδιότητα μέλους στην υπηρεσία. Αν αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη και αν χρειάζεστε βοήθεια για άλλα δικαιώματα προσωπικών στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ. Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται στους περιορισμούς που ορίζονται από τη νομοθεσία.

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε διαφημίσεις μέσω email ή γραπτών μηνυμάτων, θα έχετε την ευκαιρία να απεγγραφείτε μέσω της επικοινωνίας που λαμβάνετε.

Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική και τις πρακτικές μας ή αν έχετε παράπονα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Herbalife χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων – EMEA


HN Global Business Services Center Kraków Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland


privacy@herbalife.com

 

Για τους χρήστες και τα μέλη που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αν έχετε ανησυχίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας από τη Herbalife και δεν έχετε λάβει κάποια απάντηση που να σας ικανοποιεί από την εταιρεία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική αρχή της δικαιοδοσίας σας.

Τι γίνεται με την ασφάλεια δεδομένων;

Εφαρμόζουμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνουμε από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, γνωστοποίηση ή χρήση. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τους Ιστοτόπους της Herbalife αποθηκεύονται σε ασφαλή περιβάλλοντα λειτουργίας που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. Όπου είναι απαραίτητο, τα προσωπικά στοιχεία κρυπτογραφούνται πριν από τη διεξαγωγή της συναλλαγής σας, χρησιμοποιώντας κατάλληλη ασφαλή τεχνολογία.

Μπορεί η Herbalife να αλλάξει αυτήν την πολιτική;

Η Herbalife έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική κατά καιρούς. Θα υποδεικνύουμε στην κορυφή της πολιτικής την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας για να ενημερώνεστε σχετικά με την πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής μας.

Τι γίνεται με τους συνδέσμους προς υπηρεσίες τρίτων;

Οι Ιστότοποί μας ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους προς άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να περιλαμβάνουν λειτουργίες τρίτων, όπως εφαρμογές, εργαλεία, γραφικά στοιχεία και προσθήκες. Αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι λειτουργίες τρίτων μερών λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Οι πρακτικές απορρήτου των σχετικών τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέξουν σχετικά με εσάς, υπόκεινται στις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω μερών, τις οποίες συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε. Η Herbalife δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές πληροφόρησης των εν λόγω τρίτων μερών.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το άτομο της Herbalife που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων μου;

Μπορείτε να προσδιορίσετε την οντότητα της Herbalife που έχει την ευθύνη επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα με βάση τη χώρα διαμονής σας.

 

Austria

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany 

Belgium

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bulgaria

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn ("Herbalife Polska")

Croatia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia ("Herbalife Croatia")

Cyprus

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. Οδός Πεντέλης 110, Μαρούσι, 15126 Αθήνα, Ελλάδα ("Herbalife Greece")

Czech Republic

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic ("Herbalife Czech")

Denmark

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6


1103 København K

Estonia

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija ("Filuet")

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland


Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

France

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

French Polynesia

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Germany

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Ελλάδα

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., Πεντέλης 110, 151 26 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Hungary

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building "B"

Iceland

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Ireland

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Italy

Herbalife Italia S.p.A., Via Amsterdam 125, 00144 Roma, Italia

Latvia

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija ("Filuet")

Lithuania

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Latvija ("Filuet")

Macedonia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia ("Herbalife Croatia")

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Netherlands

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norway

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Poland

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL 

Romania

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia ("Herbalife Croatia")

Slovak Republic

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic ("Herbalife Slovakia")

Slovenia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia ("Herbalife Croatia")

Spain

Herbalife International de España S.A.


C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Sweden

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden


Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Switzerland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

United Kingdom

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom

 

Επιπλέον, η Herbalife Europe Ltd. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ορισμένων προσωπικών στοιχείων όσον αφορά τις σχέσεις με περιορισμένο αριθμό τρίτων παρόχων υπηρεσιών και η Herbalife Europe Ltd. έχει διορίσει την Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. ως εκπρόσωπό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg ή στο privacy@herbalife.com.